MENS

Alleen gemotiveerde en betrokken mensen leveren een echte bijdrage
KWALITEIT IS MENSENWERK

Vaak ervaren medewerkers het kwaliteitstraject als belastend, als werk dat ze ‘erbij’ moeten doen. Dat maakt het traject onnodig zwaar en moeizaam. Het kan ook anders. Sterker nog, het moet ook anders. Want als u de mensen niet meekrijgt, gaat het systeem niet werken. Limpens en Partners maakt begrippen als ‘kwaliteit’, ‘kwaliteitsmanagementsysteem’ en ‘verbetercyclus’ concreet en praktisch toepasbaar voor de professionals. Wij hebben hiervoor de volgende producten ontwikkeld.

 

1. Coachingsprogramma Kwaliteit in effectiviteit

In dit programma coachen we individuen of teams. We onderzoeken overtuigingen die het functioneren belemmeren en stimuleren. We kijken naar zorgen en behoeften, actie- en reactiepatronen, kwaliteiten en valkuilen, eisen en wensen.

Mensen vinden dankzij deze vorm van coaching de goede weg terug, naar zichzelf als professional, naar hun teamgenoten en naar de organisatie in bredere zin. Ze werken daarna effectiever samen én ze hebben meer plezier en voldoening in hun werk.

 

2. Workshop Kwaliteit
Deze workshops zijn bestemd voor stuurgroepen, projectengroepen en interne auditoren.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe ontwikkelen wij kwaliteit in onze organisatie? Welke betekenis geven wij aan onze kwaliteit? Hoe dragen wij dit uit in de organisatie?

Door deze workshops (één bij de start van het traject en één op een later tijdstip) krijgt kwaliteit een betekenis die past bij de organisatie. De deelnemers krijgen voldoende bagage om op een inspirerende manier met collega’s aan kwaliteit te werken.

3. Programma Kwaliteit in leiderschap

Dit programma is bestemd voor middenmanagers. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: zicht op je rol als manager, zicht op je team, zicht op jezelf en zicht op je werk.

Na het volgen van dit programma hebben de middenmanagers hun leiderschapscapaciteiten ontwikkeld en kunnen zij hun rol als katalysator in de ontwikkeling van kwaliteit invullen.

 

4. Programma Kwaliteit bij samenwerken

Dit programma is bestemd voor teamleiders, middenmanagers, P&O-adviseurs en kwaliteitsmanagers die teams begeleiden.

Thema’s: het team als verzameling individuen, het team als operationele unit, het team binnen de organisatie, wat is nodig voor een effectieve samenwerking en hoe benutten we verandering als groeimogelijkheid?

Na het volgen van dit programma kunnen de deelnemers individuen en teams op een inspirerende manier begeleiden naar effectievere samenwerking.

 

5. Training Kwaliteit in communicatie

Deze vaardigheidstrainingen zijn gericht op een betere communicatie en meer interactie in organisaties. We bieden de volgende trainingen aan voor verschillende doelgroepen:

  • Professionele interactie
  • Auditeren met effect
  • Efficiënt vergaderen met de Deming-cirkel
  • Intervisie.

 

We werken in deze trainingen met eigen casuïstiek en zetten soms ook trainingsacteurs in.

 

Wilt u meer weten over deze producten? Bel ons dan of vul het Contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

PLEZIER IN WAT JE DOET

Een sluitende definitie van kwaliteit is moeilijk te geven. Toch weet iedereen wat kwaliteit is. Kwaliteit zit in de hoofden en harten van mensen. Werken aan kwaliteit is werken met plezier!