TRAINING

INTERN AUDITEN MET EFFECT


ALGEMENE BESCHRIJVING

Deze training bestaat uit 2 dagen. U kunt kiezen of u beide dagen deel wilt nemen of dat u alleen aan dag 1 wilt deelnemen of alleen aan dag 2, indien u al een gevorderde interne auditor bent.


DOELGROEP

De training is bedoeld voor iedereen die interne audits gaat uitvoeren of aansturen (dag 1 en dag 2) en voor ervaren auditoren die hun interne audits een nieuwe, effectieve invulling willen geven (dag 2). 


DOEL DAG 1

Het doel van de training is vaardigheid krijgen in het zelfstandig plannen, voorbereiden en uitvoeren van interne audits binnen de organisatie en het opstellen van de rapportage. Ook leert u hoe u verbeterpunten kunt omzetten in acties.  


PROGRAMMA DAG 1

Om te kunnen verbeteren zijn audits een belangrijk instrument. In de training wordt duidelijk wat interne audits zijn, hoe het proces er uitziet en wat de taken zijn van een interne auditor. Tevens leert u hoe u interne audits op een effectieve en prettige manier kunt uitvoeren.  


EFFECT EN RESULTAAT DAG 1

  • Handvatten en tips voor het uitvoeren van interne audits
  • Duidelijkheid over de rol van de interne auditor

  • (Inter)actief leren samen met collega’s

  • Praktisch toepasbare oefeningen

  • Frisse blik naar de organisatie


DOEL DAG 2

Tijdens deze trainingsdag leren de deelnemers de effectiviteit van de interne audits te vergroten. Het gehele auditproces wordt onder de loep genomen, met als doel de effectiviteit en de efficiëntie te vergroten. De praktische oefeningen laten de deelnemers ervaren hoe de audits verbeterd kunnen worden. 


PROGRAMMA DAG 2

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • interne audit: de volgende stap
  • analyseren van bevindingen

  • effectiviteit van maatregelen


EFFECT EN RESULTAAT DAG 2

  • Kennis over auditen vergroten
  • Verder ontwikkelen van auditvaardigheden en gespreksvaardigheden

  • Eigen maken van verschillende methoden om audits uit te voeren

  • Frisse, vernieuwde blik op het auditproces.


Tussen de trainingsdagen zit een periode van enkele weken waarin de deelnemers een praktijkoefening moeten uitvoeren in de eigen organisatie. De oefening bestaat uit het opstellen van een auditplanning en het uitvoeren van een auditinterview.

Indien u kiest om alleen aan dag 2 deel te nemen, zal er voorafgaand aan de training een praktijkoefening worden opgestuurd met het verzoek deze uit te voeren, zodat dit besproken kan worden bij de start van de trainingsdag.


KOSTEN

€ 300,- per persoon per dag (exclusief BTW). Indien u met meerdere personen van dezelfde organisatie deelneemt, krijgt u 10% korting. Inclusief trainingsmateriaal, koffie/thee en lunch.


CONTACT

Bent u geïnteresseerd in deelname? Laat het ons weten via het inschijfformulier en wij nemen dan contact met u op.

 

Tevens bieden wij de mogelijkheid om de cursus op locatie te verzorgen waarbij het programma op uw wensen wordt afgestemd.

Cursusaanbod
Samen met LENS business software hebben wij ons cursusaanbod uitgebreid om u nog beter te ondersteunen bij het onderhouden en verbeteren van uw kwaliteitssysteem. Klik hier voor meer informatie