LEAN

De essentie van LEAN management is het verminderen van verspilling door continu te verbeteren. Bij het werken met een kwaliteitssysteem gaat het eveneens om continu verbeteren. In de praktijk komen wij echter veel kwaliteitssystemen tegen die verspilling niet tegen gaan, maar juist meer werk met zich meebrengen. Door LEAN elementen en LEAN denken toe te passen in uw huidige kwaliteitssysteem wordt uw kwaliteitssysteem effectiever en efficiënter.

 

LEAN en Limpens en Partners

Limpens en Partners houdt zich al jaren bezig met het ondersteunen van organisaties bij de ontwikkeling van hun kwaliteit. LEAN is een aanvulling op de reeds ingezette verbeterprocessen die (gecertificeerde) organisaties zijn gestart. Met LEAN heeft de organisatie een filosofie in handen die de betrokkenheid van alle medewerkers vergroot. Daarnaast beschikt de organisatie met LEAN over diverse methoden om het verbeterproces aantoonbaar te optimaliseren.


Wat kan Limpens en Partners voor u betekenen?

Limpens en Partners heeft een aantal diensten ontwikkeld voor de organisatie om kennis te maken en ervaring op te doen met LEAN. Het betreft de volgende diensten:

  • werkvloercheck (walk of waste)
  • optimaliseren van processen
  • werkplek verandering
  • LEAN scan
  • cursus LEAN in de zorg.


Werkvloercheck

Samen met de kwaliteitsfunctionaris en/of management wordt op de werkvloer gekeken naar het primaire proces om te zien en te horen of en waar verspilling optreedt. Vervolgens wordt door middel van een pilot samen met de medewerkers de verspilling geëlimineerd of verminderd. Het doel is om een onderwerp op te pakken dat de organisatie snel winst oplevert en kennis laat maken met LEAN management.

 

Optimaliseren van processen (ValuestreamMap)

Samen met de kwaliteitsfunctionaris  wordt een proces  aan de hand van een ValuestreamMap in kaart gebracht. Hierbij  worden  processtappen, de uitvoeringsverantwoordelijke en de duur van handelingen  geïnventariseerd.

Vervolgens wordt samen met de kwaliteitsfunctionaris  gekeken naar de verspilling in het proces. Het doel is uiteindelijk om de verspilling te elimineren of verminderen . Door de visualisatie middels een ValuestreamMap krijgt de organisatie snel en duidelijk overzicht van het proces.
 

Werkplek verandering

Het doel is om vanuit het optimaliseren van de werkplek gedrag van medewerkers te veranderen. Om processen inzichtelijk te maken, is het belangrijk dat op ieder moment zichtbaar is hoe het proces loopt. Dat betekent dat de organisatie de voortgang van het proces moet visualiseren. Daarnaast kan het de organisatie veel tijd schelen als alle benodigdheden voor de uitvoering van een proces (apparatuur, documentatie, etc.) snel en overzichtelijk beschikbaar zijn. Om dit te bereiken wordt de werkplek bekeken en aangegeven welke materialen en documenten nodig zijn en welke niet en hoe ze gebruikt worden binnen het proces.

 

LEAN scan
Om te kunnen bepalen op welke wijze de organisatie verder kan met kwaliteit is het belangrijk om de stand van zaken in kaart te brengen. Door middel van een LEAN scan wordt op verschillende niveaus bekeken hoe de organisatie omgaat met kwaliteit:

  • Door het uitvoeren van een systeemscan wordt gekeken op welke wijze verbeterinstrumenten worden ingezet en of dit effectief en efficiënt gebeurt.
  • Tijdens een ‘werkvloercheck’ wordt inzichtelijk gemaakt waar mogelijke verbeterpunten zitten.

 

Zie LEAN scan voor meer informatie.


Cursus LEAN in de zorg
Tijdens deze cursusdag maken de deelnemers kennis met de principes van LEAN management. LEAN management vindt zijn oorsprong bij logistieke en productiebedrijven, maar momenteel doet het ook zijn intrede in de zorg. LEAN management is erop gericht om de effectiviteit en efficiëntie binnen de organisatie te vergroten. Zie de cursusbeschrijving voor meer informatie.

Q-LINK

Wilt u uw kwaliteitssysteem slim beheren? Zodanig dat u altijd een actueel overzicht hebt van doelen, activiteiten en resultaten? Een demonstratie van onze gebruiksvriendelijke software is zo geregeld!

Klik hier voor meer informatie.