LEAN SCAN

INLEIDING

De essentie van LEAN management is het verminderen van verspilling door continu te verbeteren. Bij het werken met een kwaliteitssysteem gaat het eveneens om continu verbeteren. In de praktijk komen wij echter veel kwaliteitssystemen tegen die verspilling niet tegen gaan, maar juist meer werk met zich meebrengen. Door LEAN elementen en LEAN denken toe te passen in uw huidige kwaliteitssysteem wordt uw kwaliteitssysteem effectiever en efficiënter.

 

UITVOERING

Om te kunnen bepalen op welke wijze de organisatie verder kan met kwaliteit is het belangrijk om de stand van zaken in kaart te brengen. Door middel van een LEAN scan wordt op verschillende niveaus bekeken hoe de organisatie omgaat met kwaliteit:

  • Door het uitvoeren van een systeemscan wordt gekeken op welke wijze verbeterinstrumenten worden ingezet en of dit effectief en efficiënt gebeurt.
  • Tijdens een ‘werkvloercheck’ wordt inzichtelijk gemaakt waar mogelijke verbeterpunten zitten.

 

Systeemscan

De verbeterinstrumenten die de essentie van het kwaliteitssysteem vormen worden beoordeeld op effectiviteit en efficiëntie. Er wordt gekeken naar:

  • Procesmatig denken
  • Structureel inzetten van een beleidscyclus
  • Formuleren van en sturen op prestatie-indicatoren
  • Uitvoering van een risico-inventarisatie
  • Uitvoering van interne audits
  • Uitvoering van een managementreview/directiebeoordeling
  • Sturen op corrigerende en preventieve maatregelen.

 

Werkvloercheck

Tijdens een rondleiding op de werkvloer wordt gekeken waar verbetermogelijkheden zitten door bijvoorbeeld de voortgang van het proces visueel te maken.

 

KOSTEN

De kosten voor een LEAN scan bedragen € 650,- (indicatief), exclusief BTW en reiskosten.

Q-LINK

Wilt u uw kwaliteitssysteem slim beheren? Zodanig dat u altijd een actueel overzicht hebt van doelen, activiteiten en resultaten? Een demonstratie van onze gebruiksvriendelijke software is zo geregeld!

Klik hier voor meer informatie.