VEILIGHEID
Veiligheid in de zorg heeft de komende jaren de hoogste prioriteit! Dat vraagt behalve om veiligheidsnormen ook om een veiligheidscultuur.
VEILIGHEIDSMANAGEMENT

Veiligheid in de zorg heeft de komende jaren de hoogste prioriteit. De cliënt, zorgverzekeraars en de overheid moeten erop kunnen rekenen dat er veilig gewerkt wordt. Dat vraagt behalve om veiligheidsnormen ook om een veiligheidscultuur. Een cultuur, waarin medewerkers de veiligheidsrisico’s kennen en daarop anticiperen. Waarin afwijkingen in het zorgproces en incidenten zonder sancties gemeld kunnen worden. Daar kan de organisatie alleen maar van leren.

Een Veiligheid Management Systeem (VMS) is nodig om de veiligheid te kunnen borgen. Een VMS is echter geen losstaand systeem. Risicomanagement en cliënt-/patiëntveiligheid maken expliciet deel uit van het totale kwaliteitssysteem. Het aspect veiligheid hoort ingebed te zijn in de (medische) bedrijfsvoering en het (strategisch) beleid.

 

De ervaren adviseurs van Limpens en Partners helpen u graag bij het organiseren van  veiligheidsmanagement. Met de BowTie methode brengen we snel en efficiënt in kaart waar in uw organisatie de risico's liggen en hoe u die kunt beheersen. Wij helpen u ook met het opstellen van veiligheidsplannen, de implementatie van het risicomanagementsysteem, training van uw medewerkers en interne audits.
In onze webapplicatie Q-link kunt u uw VMS integraal onderbrengen in het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Zo legt u de verbinding met kwaliteit en (HKZ)-certificatie.

VEILIGHEID VOOROP

Ziekenhuizen doen er alles aan om vermijdbare onbedoelde schade te reduceren. Hoe beheerst u de risico’s in uw organisatie? Wij maken graag een veiligheidsscan voor u!